Mer varor finns i fysisk butik. Vi fyller på varje vecka! Adress

  • Miljö

    Genom att till största del erbjuda E-handel returervaror och fotoexemplar, så minskar vi risken för kassering och utsläpp till följd av nyproduktion. Läs mer!

  • Ekonomi

    Många E-handel företag har utmaningar med att sälja sina returvaror och fotoexemplar. Genom denna plattform försöker vi lösa dessa utmaningar och bidrar till arbetet för en mer cirkulär ekonomi.